You are here

IEEE TIM Survey Papers

2020

Zhiqiang Huo ; Miguel Martínez-García ; Yu Zhang ; Ruqiang Yan ; Lei Shu
 
Lunke Fei ; Bob Zhang ; Wei Jia ; Jie Wen ; David Zhang
 
Qiwu Luo ; Xiaoxin Fang ; Li Liu ; Chunhua Yang ; Yichuang Sun
 
Joël Bafumba Liseli ; Joël Agnus ; Philippe Lutz ; Micky Rakotondrabe
 

2019

Rui Machado ; Jorge Cabral ; Filipe Serra Alves
 
Travis C. Mallett
 
Scott Tancock ; Ekin Arabul ; Naim Dahnoun
 
Siliang Lu ; Ruqiang Yan ; Yongbin Liu ; Qunjing Wang