You are here

IEEE TIM Survey Papers

2020

Critical Wind Turbine Components Prognostics: A Comprehensive Review
M. Rezamand, M. Kordestani, R. Carriveau, D. S. -K. Ting, M. E. Orchard and M. Saif
 
Automated Visual Defect Classification for Flat Steel Surface: A Survey
Qiwu Luo, Xiaoxin Fang, Jiaojiao Su, Jian Zhou, Bingxing Zhou, Chunhua Yang, Li Liu, Weihua Gui, Lu Tian
 
A Review on State-of-the-Art Power Line Inspection Techniques
Lei Yang, Junfeng Fan, Yanhong Liu, En Li, Jinzhu Peng, Zize Liang
 
 
Shisong Li ; Qing Wang ; Wei Zhao ; Songling Huang
 
Zhiqiang Huo ; Miguel Martínez-García ; Yu Zhang ; Ruqiang Yan ; Lei Shu
 
Lunke Fei ; Bob Zhang ; Wei Jia ; Jie Wen ; David Zhang
 
Qiwu Luo ; Xiaoxin Fang ; Li Liu ; Chunhua Yang ; Yichuang Sun
 
Joël Bafumba Liseli ; Joël Agnus ; Philippe Lutz ; Micky Rakotondrabe
 

2019

Rui Machado ; Jorge Cabral ; Filipe Serra Alves
 
Travis C. Mallett
 
Scott Tancock ; Ekin Arabul ; Naim Dahnoun
 
Siliang Lu ; Ruqiang Yan ; Yongbin Liu ; Qunjing Wang
 
X. Chen, J. Cheng, R. Song, Y. Liu, R. Ward and Z. J. Wang
 
E. Schmidt, Z. Ruble, D. Akopian and D. J. Pack
 

2018

Z. Yu et al.